Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Zateplení panelového domu
Obrzek - Zateplení panelového domu
16. listopadu 2012
Dokončení zateplení štítů panelového domu. Dům jsme zateplovali polystyrenem tl. 100 mm. Povrchová úprava štítů je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Celé zateplení je zhotoveno v certifikovaném systému Stomix. U této stavby se prováděla také hydroizolace. Práce spočívaly v rozebrání okapového chodníčku, odkopání terénu k základové spáře a odbourání stávající izolační přizdívky. Dále se zdi pod úrovní terénu vyrovnaly a napenetrovaly asfaltovou penetrací. Poté se na ně natavily asfaltové hydroizolační pásy a nainstalovala se nopovaná fólie. Dále se osadí drenážní roury a napojí se do kanalizace. Na konec se výkop zasypal štěrkovým podložím a hlínou, položily se betonové dlaždice okapového chodníčku a opravily se demontované části hromosvodu. Součástí této akce bylo zateplení štítových stěn a stropu suterénu.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail