Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Rekonstrukce ploché střechy
Obrzek - Rekonstrukce ploché střechy
20. srpna 2014
Průběh prací u rekonstrukce ploché střechy pražského úřadu. Nejdříve jsme zdemontovali stávající kačírek a tepelnou izolaci s asfaltovými pásy. Poté jsme natavili novou podkladní hydroizolaci na kterou se nyní pomocí PUR pěny a teleskopických kotev instaluje tepelná izolace ve spádu ke střešní vpusti. Na tepelnou izolaci budeme natavovat samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu na který se pak ještě nataví vrchní pás z SBS modifikovaného asfatlu s ochraným posypem proti UV záření.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail