Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Nová zelená úsporám 2013
Žadatelé, kteří chybovali při podání žádosti, mají možnost vzít ji zpět a podat svou žádost znovu. V případě, že jste při elektronickém podání žádosti chybovali nebo si z jakéhokoliv důvodu přejete vzít svou podanou žádost zpět, tuto možnost máte. V rubrice dokumenty ke stažení naleznete formulář „Zpětvzetí žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013". Vyplněný formulář opatřete úředně ověřeným podpisem a následně doručte v obálce označené „Zpětvzetí žádosti NZÚ 2013" (osobně či poštou) na podatelnu SFŽP ČR v Praze (Olbrachtova 2006/9 140 00, Praha 4). O zrušení budeme žadatele informovat mailem i poštou nejpozději do 8 dnů ode dne doručení či osobního předání na podatelnu SFŽP ČR v Praze. Teprve po provedení zrušení žádosti bude žadatelům umožněno nové elektronické podání žádosti. Nové podání žádosti o podporu bude možné nejdéle do vyčerpání alokace v rámci Programu.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail