Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
16. listopadu 2012
Průběh prací u hydroizolace bytového domu. Nejprve se provedlo rozebrání okapového chodníčku, odkopání terénu k základové spáře a odbourání stávající izolační přizdívky. Dále se zdi pod úrovní terénu vyrovnaly a napenetrovaly asfaltovou penetrací. Poté se na ně natavily asfaltové hydroizolační pásy a nainstalovala se nopovaná fólie. Dále se osadí drenážní roury a napojí se do kanalizace. Na konec se výkop zasype štěrkovým podložím a hlínou, položí se betonové dlaždice okapového chodníčku a opraví se demontované části hromosvodu. Součástí této akce bylo zateplení štítových stěn a stropu suterénu.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail