Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
2. října 2012
Průběh prací u stavby, kde provádíme hydrizolaci domu. Práce spočívají v odkopání zeminy k základové spáře, následné očištění a napenetrování zdiva asfaltovou penetrací. Poté se natavil asfaltový pás, nainstalovala se nopovaná folie a výkop se zasypal štěrkovým podložím. Na podloží se nasype zemina a zhotoví se okapový chodníček z betonových dlaždic, které jsou původní, pouze se očistí vysokotlakým čističem VAP.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail