Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Hydroizolace bytového domu
Obrzek - Hydroizolace bytového domu
27. července 2012
Naší další stavbou je hydroizolace bytového domu, kde se nejprve odkopala zemina k základové spáře domu, po očištění zdiva se natře asfaltovou penetrací, po té se do výkopu nainstaluje geotextilie a nopovaná folie, které se vytáhnou až nad úroveň zeminy. Dále se do výkopu vloží trativody obalené geotextilií a zasypou se štěrkovým podložím. Na konec se celý výkop zasype zeminou a po sednutí zeminy se zhotoví okapový chodníček z betonových dlaždic.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail