Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Zateplení fasády panelového domu
Zateplení obvodového pláště panelového domu fasádní vatou tl. 120 mm. Povrchovou úpravou je akrylátová omítka Weber zrnitosti 1,5 mm. V soklové části pak dekorativní omítka marmolit.
Zateplení fasády bytového domu
Obvodový plášť domu jsme zateplili grafitovým polysytrenem tloušťky 100 mm. Povrchovou úpravou je silikonová tenkovrstvá pastovitá omítka zrnitosti 2 mm. Celé zateplení je provedeno v systému PCI Multitherm NEO. Dále jsme vyrobili a namontovali zábradlí a stříšku nad vchod z ocelových profilů a makrolonových desek.
Rekonstrukce balkonů bytového domu
Nejprve jsme odstranili stávající podlahy až na nosnou část, poté jsme provedli novou hydroizolaci, montáž balkonové okapnice a pokládku nové dlažby. Dále jsme dodali a namontovali zábradlí z ocelových profilů.
Nátěr fasády bytového domu
Nátěr fasády bytového domu silikátovou barbou Weber.
Revitalizace panelového domu
Obvodový plášť domu je zateplen polystyrenem tl. 160 mm. Zateplení je provedeno v systému Cemix, povrchová úprava je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm a v soklové části dekorativní omítka marmolit. Dále jsme prováděli rekonstrukci podlah balkonů a výměnu zábradlí z ocelových jeklů s žárovězinkovou úpravou. Nakonec jsme položili nový okapový chodníček z betonových vymývaných dlaždic.
Zateplení štítů panelového domu
Zateplení je provedeno polystyrenem tl. 140 mm a povrchová úprava je silikonová omítka Weber zrnitosti 1,5 mm. Dále jsme prováděli výměnu klempířských prvků.
Zateplení soklové části panelového domu
Zateplení soklové části panelového domu minerální vatou tloušťky 80 mm. Povrchovou úpravou je dekorativní omítka. Dále je zhotoven nový okapový chodníček z betonových dlaždic.
Snížení energetické náročnosti příslušenství fotbalového stadionu
Revilatizace objektu, který slouží jako zázemí fotbalistům. Obvodový plášť jsme zateplili polystyrenem tl. 140 mm, povrchová úprava je silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm. Celé zateplení je provedeno v systému Princ Color. Dále jsme zateplili plochou střechu polystyrenem tl. 160 mm, na které je jako krytina speciální hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P
Rekonstrukce historické fasády
Nejprve se oklepaly nesoudržné části fasády, poté se oklepané části vyrovnaly jádrovou omítkou a celá fasáda se přeštukovala. Nakonec jsme obvodový plášť natřeli silikonovým nátěrem.
Rekonstrukce fasády a lodžií bytového domu
Rekonstrukce bytového domu, kde jsme zateplovali štíty panelového domu polystyrenem tl. 120 mm, povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm, dále jsme natřeli přední část fasády akrylátovou fasádní barvou a zadní část jsme tahali akrylátovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Dále jsme prováděli rekonstrukci podlah lodžií. Nejprve se vybourala stávající dlažba a betonový podklad, poté se ve spádu zhotovil nový betonový podklad včetně hydroizolace a montáže balkonových okapnic, nakonec se položíla nová dlažba a provedla se montáž ocelového zábradlí.
Rekonstrukce fasády hotelu
Rekonstrukce spočívala ve vyspravení stávající omítky a následném nátěru silikátovou fasádní barvou. Poté jsme na přání zákazníka malovali nápis pomocí naší výškové plošiny.
Zateplení štítů panelového domu
Zateplení štítů panelového domu polystyrenem tl. 120 mm. Povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm.
Zateplení štítů panelového domu
Průběh prací u zateplení štítů panelového domu. Nejprve jsme zdemontovali hliníkové oplechování štítů včetně stávajícího zateplení s roštem, poté se štíty nově zateplily polystyrenem tl. 140 mm a požárními pásy dle nové normy, které byly zhotoveny z vaty tl. 140 mm. Povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm.
Revitalizace panelového domu
Zateplili jsme obvodový plášť domu a plochou střechu. Fasáda se zateplila v systému STO. Izolant je polystyren tl. 120 mm a v požárních pásech minerální vata tl. 120 mm. Střecha je zateplena spádovými klíny z minerální vaty. Krytina je z měkčeného PVC.
Revitalizace panelového domu
Pokračování k předešle fotografii.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail