Financování zakázek

Zateplení fasád, okna
Střechy
Práce horolezeckou technikou
Zábrany proti ptactvu
Půjčovna strojů a zařízení
Výroba a prodej
Drceny polystyren

Výmalba vchodu bytového domu
Výmalba vchodu bytového domu.
Rekonstrukce vchodu bytového domu
Nejdříve jsme vybourali stávající stěnu včetně zárubní a dveří. Poté jsme spodní část stěny vyzdili z tvárnic do výšky 1,2 m, ta se následně opatřila omyvatelným nátěrem. Zbylá část se vyzdila z luxfer. Dále jsme nainstalovali zárubně na které jsme osadili nové dveře.
Rekonstrukce vchodu bytového domu
Nejprve jsme vybourali stávající prosklenou vstupní stěnu, poté jsme zhotovili vyzdívku z pórobetonových tvárnic tl. 200 mm vč. dozdění ke stěně se schránkami. Dále jsme namontovali novou vstupní stěnu. Vyzdívku jsme poté zateplili tvrzeným polystyrenem tl. 120 mm. Povrchovou úpravou je dekorativní omítka marmolit, která je navíc opatřená antigrafitovým nátěrem Weber. Nakonec jsme nainstalovali vnitřní i vnější parapet.
Rekonstrukce sklepního prostoru
Nejprve jsme vyspravili praskliny v podlaze, čast podlahy se musela zcela odstranit, poté se nově vybetonovala a celá plocha se dvakrát natřela nátěrem Flortred. Dále jsme vymalovali strop a natřeli sokl omyvatelnou barvou.
Zateplení vestibulu
Vestibul jsme zateplili na stěnách polystyrenem tl. 100 mm a na stropě vatou tl. 100 mm. Povrchová úprava je akrylátová omítka zrnitosti 1,5 mm a mozaiková střednězrnná omítka.
Revitalizace kantýny
Rekonstrukce kantýny, kde jsme prováděli kompletně nové elektroinstalace, vodovod a kanalizaci. Dále jsme prováděli stavební práce a to bourání původních příček, výstavbu nových příček, pokládku obkladů, výměnu zárubní a dveří a také jsme dodali nábytek a kuchyňské zařízení dle návrhu architekta.
Revitalizace kantýny
Pokračování k předešlé fotografii.
Revitalizace kantýny
Pokračování k předešlé fotografii.

© 2008 výškové práce SOVA || Havai - tvorba webových stránek || mail